Tên đăng nhập *
Mật khẩu đăng nhập *
Họ *
Tên *
Địa chỉ hiện tại
Địa chỉ giao hàng
Email *
Số ĐT *
Tỉnh/Tp
Mã bưu chính
Vùng
 
 

Công ty TNHH MTV Tích hợp Năng động

Địa chỉ: Số 23 Lô 5, đường Lê Đại Hành, Khóm 2, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện Thoại: (0781) 629 0 629 và 3 959 958 Hotline: 0982 0981 99 và 0949 069 333